ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 5

Երբ 2 տարի առաջ հրապարակվեցին ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ գրագողության տասնյակ դրվագներ, նա  սրիկայություն որակեց նման տեղեկատվություն հրապարակելը, ապա հավելեց. «Չեմ ուզում նման բաների մեջ ընկնել, երբեք նման բան չի եղել, բացարձա՛կ» (մանրամասներն` այստեղ): 

Պալ Շմիտտ, Հունգարիայի նախագահ, հրաժարական է տվել գրագողության համար

Հիշեցնենք ընթերցողին, որ գրագողության պատճառով, օրինակ, հրաժարական է ներկայացրել Հունգարիայի նախագահ Պալ Շմիտտը:

Համաձայն պայմանավորվածության ( այստեղ ) ուրաքանչյուր օր, rector.am կայքում կտեղադրվեն Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության գրագողության դրվագները (ատենախոսության այն հատվածները, որոնք, առանց հղումի ներմուծվել են ռեկտորի գիտական աշխատանքի մեջ՝ այլազգի հեղինակների աշխատություններից)՝ օրական մեկ դրվագ (հանգստյան օրերը կլինեն շաբաթն ու կիրակին: Հավանաբար մինչև Ամանոր կվերջացնենք): 

Եթե սրանից հետո Գագիկ Գալստյանը կշարունակի ասել «երբեք նման բան չի եղել, բացարձա՛կ», ուրեմն կամ նա չի տիրապետում իրավիճակին կամ էլ` հանրության կարծիքը նրա համար առոչինչ է:

Երկու դեպքում էլ նա պետք է ինքնակամ հեռանա ճարտարապետաշինարարական ռեկտորի պաշտոնից, քանի որ այն նախատեսված է գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան ու պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող անձի համար:   

Գագիկ Գալստյանի պես, Պալ Շմիտտը սկզբում չէր ցանկանում հրաժարական ներկայացնել սակայն, ինչպես գրում է inosmi.ru կայքը “Шмитт уступил давлению и согласился уйти в отставку после того, как Будапештский университет медицины и спорта имени Земмельвайса лишил его на прошлой неделе докторской степени. Шмитт вначале не хотел уходить, и заявил на общественном телевидении 30 марта, что между его докторской степенью и президентской должностью “нет никакой связи”(մանրամասներն՝ այստեղ ).

Կամ գուցե Գագիկ Գալստյանն ավելի ազդեցիկ անձնավորություն է քան Հունգարիայի նախկին նախագահ Պալ Շմիտտը:

Ժամանակը ցույց կտա: 

Եվ այսպես՝ Գրագողության դրվագ 5

Ատենախոսության 245-246 էջերում առկա է Գագիկ Գալստյանի հետևյալ շարադրանքը.

«Поскольку биологические повреждения могут быть вызваны различными организмами, химические вещества, предназначенные для защиты от них, должны обладать либо сугубо специфическим биологическим действием, либо иметь противобактериальные свойства широкого спектра: фунгициды – для защиты от грибов различных видов, повреждающих материалы; бактерициды – для защиты от бактерий разных видов; альгициды и моллюскоциды – для защиты от обрастания в водной среде водрослями и моллюсками; инсектициды – для защиты древесини, полимерных и других материалов от насекомых; гербициды – для защиты от нежелательных для произрастания растений; зооциды – для защиты от вредителей, авициды – от птиц в городах и особенно на аэродромах. В качестве химических средств защиты находят применение неогранические соединения (бура, соли бора, меди, хрома, цинка, мышьяка и др.), органические соединения (фенолы и хлорфенолы, производные карбоновых, оскикарбоновых, карбаминовых и тио карбаминовых кислот и другие соединения) и комплексные соединения олова, меди, свинца, мышьяка, кремния, ртути и др».

Այս տողերը, Գագիկ Գալստյանի “գրչին” չեն պատկանում:

Դրանք արտագրված են հետևյալ աղբյուրից` «КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для специальности ИАБ (Архитектура), 1-й КУРС, Часть 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, ТЕМА 15 Проблемы возникновения биоповреждений городских сооружений и памятников архитектуры при нарушении экологического равновесия урбанизированных территорий ( այստեղ )

 

«Поскольку биологические повреждения могут вызываться различными организмами, то химические вещества для защиты от них должны обладать либо сугубо специфическим биологическим действием, либо иметь противобактериальные свойства широкого спектра. Поэтому в качестве химических средств защиты применяют следующие вещества: фунгициды — от грибов, повреждающих стройматериалы, бактерициды — от бактерий различных видов, альгициды и моллюскоциды — от обрастания в водной среде водорослями и моллюсками трубопроводов, гидротехнических сооружений, морских судов, систем водоснабжения и мелиорации и др. В качестве химических средств защиты находят применение вещества, относящиеся к различным классам химических соединений, в том числе: 

  • неорганические соединения (окислы и соли бора, меди, хрома, цинка, мышьяка и др.), 
  • органические соединения (фенолы и хлорфенолы, производные карбоновых, оксикарбоновых, карбаминовых и тиокарбаминовых кислот, гетероциклические и другие соединения), 
  • элементоорганические и комплексные соединения олова, меди, свинца, мышьяка, кремния, ртути и др». 

Աղբյուրը նույնիսկ ներառված չէ ատենախոսության գրականության ցանկում, ինչը ցույց է տալիս, որ գրագողությունը կատարված է կանխամտածված:

Թեք գրառումը 100 տոկոսով համնկնում է Գագիկ Գալստյանի ատենախոսությունում գրված՝ առանց հղումների տեքստի հետ: 

Գագիկ Ներսիսյան

Մինչ Վաղը:

P.s. 1 Հիշեցնենք, որ գրագողության պատճառով պաշտոնանկ են արվել եվրոպական պետությունների նախագահներ, վարչապետներ, նախարարներ, ռեկտորներ, այլ ազդեցիկ անձինք: (մանրամասներն՝ այստեղ): Գագիկ Գալստյանը ոչ մի բանով նրանցից լավը չէ: Պարզապես նա ապրում է Հայաստանում: Իսկ այստեղ իրավիճակ է փոխվել:

P.s. 2 Հիշեցնենք, որ մեկ ամսից լրանում է ճարտարապետաշինարարական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 030 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը, որի նախագահը Գագիկ Գալստյանն է։ Պարզ է, որ գրագողության տասնյակ դրվագներում “բռնված” անձը բարոյական իրավունք չունի ղեկավարել մի խորհուրդ, որը գիտական աստիճաններ է շնորհում։ Ստեղծված իրավիճակում դժվար է հավատալ, որ Գալստյանը կարող է վերանշանակվել 030 խորհրդի նախագահ։ Անհասկանալի է մնում նաև, թե այս պարագայում այդ անձնավորությունն ինչպես է շարունակելու աշխատել որպես ռեկտոր։

Facebook Comments