ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 27

Օրը երկուշաբթի է: Մենք սկսում ենք ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ տեղ գտած արտագրությունների ներկայացման հերթական շաբաթը:

Գրագողության դրվագ 27

Իր դոկտորական ատենախոսության 246-րդ Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է.

“Автотропное бактериальное окисление  в угольных шахтах довольно распространенное явление, так как там энергии  бактерии  вполне достаточно для окисления  неорганических компонентов  в присутствии  атмосферного кислорода”.

 

Նույնը՝ տառ առ տառ գրված է այստեղ

Автотропное бактериальное окисление, как известно, встречается в угольных шахтах, где энергии бактерий достаточно для окисления неорганических компонентов в присутствии атмосферного кислорода.

Մենք հետամուտ ենք լինելու, որ Գագիկ Գալստյանն, օր առաջ հեռանա ճարտարապետաշինարարական համալսարանից՝ իր հետ տանելով գուրգեն մինասյաններին, անահիտ կարագուլյաններին, մարինա ղազարյաններին, գոհարիկ մատուլյաններին: 

ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը փորձադաշտ չէ կրթության և գիտության հետ կապ չունեցող՝ պատահական մարդկանց համար։ 

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments