ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 41

Մենք շարունակում ենք Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում առկա արտագրությունների ցուցադրումը։

Գրագողության դրվագ 41

Իր դոկտորական ատենախոսությունում Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է․ 

в дальнейшем лишь упрочняется, то от качества образовавшейся структуры материала будут зависеть в основном все технические свойства бетона.

Սակայն այս մասին 2005թ.-ին արդեն գրել է Բ.Ա.Կռիլովը այստեղ (Փոխառված է` Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г. , էջ. 21): 

в дальнейщем лишь упрочняется. От качества образовавшейся структуры материала будут зависеть в основном все технические свойства бетона.

Հիշեցնենք, որ գիտությունների դոկտորի աստիճանը, համաձայն բուհի կանոնադրության, պարտադիր պայման է, որպես ռեկտոր պաշտոնավարելու համար։  

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments