ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 7

Երբ 2 տարի առաջ հրապարակվեցին ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ գրագողության տասնյակ դրվագներ, նա  սրիկայություն որակեց նման տեղեկատվություն հրապարակելը, ապա հավելեց. «Չեմ ուզում նման բաների մեջ ընկնել, երբեք նման բան չի եղել, բացարձա՛կ» (մանրամասներն` այստեղ): 

Համաձայն պայմանավորվածության ( այստեղ) ուրաքանչյուր օր, rector.am կայքում կտեղադրվեն Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության գրագողության դրվագները (ատենախոսության այն հատվածները, որոնք, առանց հղումի ներմուծվել են ռեկտորի գիտական աշխատանքի մեջ՝ այլազգի հեղինակների աշխատություններից)՝ օրական մեկ դրվագ (հանգստյան օրերը կլինեն շաբաթն ու կիրակին: Հավանաբար մինչև Ամանոր կվերջացնենք):

Եթե սրանից հետո Գագիկ Գալստյանը կշարունակի ասել «երբեք նման բան չի եղել, բացարձա՛կ», ուրեմն կամ նա չի տիրապետում իրավիճակին կամ էլ` հանրության կարծիքը նրա համար առոչինչ է: 

Երկու դեպքում էլ նա պետք է ինքնակամ հեռանա ճարտարապետաշինարարական ռեկտորի պաշտոնից, քանի որ այն նախատեսված է գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան ու պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող անձի համար:   

Գերմանիայի Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարար Կառլ-Թեոդոր Գուտենբերգը

Հիշեցնենք ընթերցողին, որ գրագողության պատճառով, հրաժարական է ներկայացրել նաև Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Կառլ-Թեոդոր Գուտենբերգը (մանրամասներն՝ այստեղ):

Գուցե՞ Գագիկ Գալստյանն ավելի ազդեցիկ անձնավորություն է քան Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարար Կառլ-Թեոդոր Գուտենբերգը:

Ժամանակը ցույց կտա: 

Եվ այսպես՝ Գրագողության դրվագ 7

Ատենախոսության 244 էջում, առկա է Գագիկ Գալստյանի հետևյալ շարադրանքը.

«Из санитарных соображений не допускается попадание в очищенную воду грунтовых, талых, дождевых и других неочищенных вод. Одновременно из соображений сохранности  сооружений и экономии чистой воды не допускается  утечка чистой воды в грунт,что привело бы к его размыву и просадке резервуара.По санитарным нормам внутрение поверхности  конструкций резервуаров периодически подвергаются очистке  и обеззараживанию хлором, гидрохлоритом натрия и другими  продуктами.Санитарные врачи предьявляют требования  к качеству поверхности конструкций. Она должна быть ровной, гладкой, не иметь пор, что уменьшает возможность поселения на поверхности конструкций водорослей, грибов и бактерий. Из названных требований вытекает, что повреждение поверхности бетона недопустимо. Старение конструкций резервуаров происходит под влиянием  физикомеханических нагрузок и агрессивных сред, в том числе влажного воздуха в зоне над зеркалом воды в резервуаре. В воздухе может находиться некоторое количество хлора, выделившегося из воды, подвергнутой хлорированию.С наружной стороны на конструкций резервуара воздействуют грунтовые воды и воды отмасферных осадков, фильтрирующие через грунт. Со стороны грунта  резервуары имеют  гидроизоляцию, что исключает прямое воздействие  грунтовых вод на бетон и корризию бетона».

Նույն շարադրանքը առկա է Розенталь Н.К., Булгакова М.Г., Чехний Г.В., Соловьёва Р.Ф. Коррозия и защита железобетонных резервуаров для хранения питьевой воды // сухой закон N2(57)2011, стр. 34 (այստեղ):

Սա նույն աղբյուրից արտագրության երկրորդ դեպքն է: Արտագրված է ձախ երկրորդ պարբերության երկրորդ տողից սկսած, բաց է թողնված մեկ պարբերություն և արտագրությունը շարունակվել է չորրորդ պարբերությունից:

«Из санитарных соображений не допускается попадание в очищенную воду грунтовых, талых, дождевых и других неочищенных вод. Одновременно из соображений сохранности  сооружений и экономии чистой воды не допускается  утечка чистой воды в грунт,что привело бы к его размыву и просадке резервуара.По санитарным нормам внутрение поверхности  конструкций резервуаров периодически подвергаются очистке  и обеззараживанию хлором, гидрохлоритом натрия и другими  продуктами.Санитарные врачи предьявляют требования  к качеству поверхности конструкций. Она должна быть ровной, гладкой, не иметь пор, что уменьшает возможность поселения на поверхности конструкций водорослей, грибов и бактерий. Из названных требований вытекает, что повреждение поверхности бетона недопустимо. Старение конструкций резервуаров происходит под влиянием  физикомеханических нагрузок и агрессивных сред, в том числе влажного воздуха в зоне над зеркалом воды в резервуаре. В воздухе может находиться некоторое количество хлора, выделившегося из воды, подвергнутой хлорированию.С наружной стороны на конструкций резервуара воздействуют грунтовые воды и воды отмасферных осадков, фильтрирующие через грунт. Со стороны грунта  резервуары имеют  гидроизоляцию, что исключает прямое воздействие  грунтовых вод на бетон и корризию бетона».

Այս աղբյուրը նույնիսկ ներառված չէ ատենախոսության գրականության ցանկում, ինչը ցույց է տալիս, որ գրագողությունը կատարված է կանխամտածված:

Գագիկ Ներսիսյան

P.s. 1 Հիշեցնենք, որ գրագողության պատճառով պաշտոնանկ են արվել եվրոպական պետությունների նախագահներ, վարչապետներ, նախարարներ, ռեկտորներ, այլ ազդեցիկ անձինք: (մանրամասներն՝ այստեղ): Գագիկ Գալստյանը ոչ մի բանով նրանցից լավը չէ: Պարզապես նա ապրում է Հայաստանում: Իսկ այստեղ իրավիճակ է փոխվել:

P.s. 2 Հիշեցնենք, որ մեկ ամսից լրանում է ճարտարապետաշինարարական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 030 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը, որի նախագահը Գագիկ Գալստյանն է։ Պարզ է, որ գրագողության տասնյակ դրվագներում “բռնված” անձը բարոյական իրավունք չունի ղեկավարել մի խորհուրդ, որը գիտական աստիճաններ է շնորհում։ Ստեղծված իրավիճակում դժվար է հավատալ, որ Գալստյանը կարող է վերանշանակվել 030 խորհրդի նախագահ։ Անհասկանալի է մնում նաև, թե այս պարագայում այդ անձնավորությունն ինչպես է շարունակելու աշխատել որպես ռեկտոր։

Facebook Comments