ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 18

Օրը ուրբաթ է։ Եվ մենք ամփոփում ենք Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում գրագողության բացահայտումների հերթական շաբաթը։

Գրագողության դրվագ 18

Գագիկ Գալստյանն իր դկտորական ատենախոսության 66-րդ էջում գրում է․

“Сущность процесса схватывания цемента заключается в формировании микроструктуры цементного геля, которому вначале присущи тиксотропные свойства (это явление соответствует окончанию адсорбции жидкости всей твердой фазы”. 

Այսմիտքը մենք հանդիպում ենք՝ այստեղ

Если под термином «начало схватывания» подразумевать начальный период форми­рования микроструктуры цементного геля, при котором ей еще присущи обратимые тиксотропные свойства, спо­собствующие не только первоначальному восстановле­нию, но и упрочнению внутренних связей, то надо пола­гать, что такое явление соответствует окончанию адсорб­ции жидкости всей твердой фазой [4, 137, 141, 163].

Կհանդիպենք երկուշաբթի։

Գագիկ Ներսիսյան

 

P.s. Հիշեցնենք, որ մեկ ամսից լրանում է ճարտարապետաշինարարական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 030 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը, որի նախագահը Գագիկ Գալստյանն է։ Պարզ է, որ գրագողության տասնյակ դրվագներում “բռնված” անձը բարոյական իրավունք չունի ղեկավարել մի խորհուրդ, որը գիտական աստիճաններ է շնորհում։ Ստեղծված իրավիճակում դժվար է հավատալ, որ Գալստյանը կարող է վերանշանակվել 030 խորհրդի նախագահ։ Անհասկանալի է մնում նաև, թե այս պարագայում այդ անձնավորությունն ինչպես է շարունակելու աշխատել որպես ռեկտոր։

Facebook Comments