Գրագողությունը տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի դոկտորական ատենախոսությունում. Դրվագ 2

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի “Մասնակցային կառավարման զարգացման ուղղությունները տեղական ինքնակառավարման համակարգում (ՀՀ նյութերով)” դոկտորական ատենախոսության 1.3 ենթագլուխը՝ թարգմանված է “Pieterse, E.A. 2000 . Participatory Urban Governance: Practical Approaches, Regional Trends, and UMP Experiences. Front Cover. UN-HABITAT, 91p. (հավելված 2)” աշխատությունից:

Համեմատության հիմքերը կցված են սկզբնաղբյուրի (հավելված 2, էջեր 19,20,23,24,4) և ատենախոսության (էջ 44-52)  աջ լուսանցքում՝ պայմանական թվագրված 1.3-1-ից մինչև 1.3-6 հատվածներով:

Ենթագլուխը թարգմանված է նույնությամբ կրկնելով այդ աշխատանքի հղումները:Նույնիսկ մասնակցային կառավարման սահմանումները ուղիղ թարգմանությամբ մեջբերված են վերոնշյալ աշխատությունից, այլ ոչ թե Համաշխարհային բանկի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի և Միացյալ ազգերի մարդկային բնակավայրերի ծրագրերի կողմից, ինչպես ներկայացված է ատենախոսությունում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments