ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 35

Մենք շարունակում ենք Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում առկա արտագրությունների ցուցադրումը։

Գրագողության դրվագ 35

Իր դոկտորական ատենախոսությունում Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է․

Для цементного  бетона следует различать  первостепенное, связанное с потребительскими свойствами (прочность, деформативность, стойкость), и второстепенное, связанное, с  морфологическими характеристиками  новообразований в цементном камне, а также зоне контакта последнего  с заполнителем. Изменения, происходящие в бетоне при его адаптации, касаются всех уровней – от кристаллизационно-агрегатного до целостного.

Նույն տողերը կարող ենք կարդալ  այստեղ : 

Применительно к цементному бетону следует различать существенное, связанное с потребительскими свойствами (прочность, дсформативность, стойкость), и второстепенное, связанное с морфологическими характеристиками новообразований в цементном камне. Изменения, происходящие в цементном бетоне в процессе структурно-функциональной адаптации, касаются всех уровней: от кристаллизационно-агрегатного до целостного.

Հիշեցնենք, որ գիտությունների դոկտորի աստիճանը, համաձայն բուհի կանոնադրության, պարտադիր պայման է որպես ռեկտոր պաշտոնավարելու համար։  

Կհանդիպենք վաղը:

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments