ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 31

Մենք շարունակում ենք Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում առկա արտագրությունների ցուցադրումը։

Գրագողության դրվագ 31

Իր դոկտորական ատենախոսությունում Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է․

“Кроме того, за счет эффекта “самовакуумирования” при массообмене и за счет химического взаимодействия пылевидной фракции литоиднопемзового песка с цементом может привести к увеличению микропористости бетона при уменьшении объема крупных пор”. 

Նույն տողերը կարող ենք կարդալ  այստեղայստեղ

применение пористого песка приводит также к увеличению микропористости бетона при уменьшении объема крупных пор. Автор допускает также вероятность упрочнения структуры по контакту с пористым заполнителем за счет эффекта самовакуумирования при массообмене и за счет химического взаимодействия пылевидных фракций заполнителя с цементом.  [10]

Հիշեցնենք, որ գիտությունների դոկտորի աստիճանը, համաձայն բուհի կանոնադրության, պարտադիր պայման է որպես ռեկտոր պաշտոնավարելու համար։  

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments