ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 47

Մենք շարունակում ենք ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում առկա արտագրությունների ցուցադրումը։ 

Գրագողության դրվագ 47

Իր դոկտորական ատենախոսությունում Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է․ 

Общим признаком развития физических явлений в бетоне является, по мнению многих исследователей, накопление необратимых деформаций расширения, максимальны и остаточные деформации служат интегральным показателем степени нарушения структуры бетона.

Նույնը կարող եք կարդալ այստեղ՝  այստեղ

 Փոխառված է` Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г. (էջ. 20).

Общим признаком развития физических явлений в бетоне является, по мнению многих исследователей, накопление необратимых деформаций расширения, максимальны и остаточные деформации служат интегральным показателем степени нарушения структуры бетона.

Հիշեցնենք, որ գիտությունների դոկտորի աստիճանը, համաձայն բուհի կանոնադրության, պարտադիր պայման է, որպես ռեկտոր պաշտոնավարելու համար։  

Գագիկ Ներսիսյան

Facebook Comments