ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԿՏՈՐ ԳԱLՍՏՅԱՆԻ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈԻՄ. ԴՐՎԱԳ 44

Մենք շարունակում ենք Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում առկա արտագրությունների ցուցադրումը։

Գրագողության դրվագ 44

Իր դոկտորական ատենախոսությունում Գագիկ Գալստյանն, առանց հղման, գրում է․ 

В период температурного воздействия, когда физический процесс температурного расширения может опережать химический и физико-химические процессы твердения.

Փոխառված է այստեղ` Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г. (էջ. 20).

При нагреве, когда физический процесс температурного расширения может опережать химический и физико-химические процессы твердения.

Հիշեցնենք, որ գիտությունների դոկտորի աստիճանը, համաձայն բուհի կանոնադրության, պարտադիր պայման է, որպես ռեկտոր պաշտոնավարելու համար։  

Գագիկ Ներսիսյան

 

Facebook Comments