Բուհեր

Խոսում են թվերը. ռեկտոր Գալստյանի գահավիժումը: Դրվագ 2. Բուհի գործունեությունից եկամուտները (սեփական) նվազել են 2 — 4 անգամ

Հովհաննես Թոքմաջյանը ճարտարապետաշինարարական համալսարանը ղեկավարել է 2006-ից` մինչև 2014 թվականը: Նրան փոխարինել է Գագիկ Գալստյանը, ով