Կարևոր

Он և Она -ն իրարից չտարբերող ռեկտորը ռուսերեն լեզվով ատենախոսություն է “գրել” ու հիմա խոսում է դասավանդման որակը բարձրացնելու մասին

Այլ կերպ, քան “աբսուրդի թատրոն”, ճարտարապետաշինարարական համալսարանն այսօր անվանել հնարավոր չէ։ Բուհի ռեկտորը՝ Գագիկ Գալստյանն,

Երիտասարդներին “փչացնելը” դարձել է ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի հիմնական գործառույթը. հերթը գեոդեզիայի ամբիոնի վարիչ Սուրեն Թովմասյանինն է

Երբ հրատարակման էի ներկայացնում “Գրագողությունը ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսությունում” ծողովածուն, տեսակետ գրեցի այն մասին,

Նոր սկանդալ ճարտարապետաշինարարական համալսարանում. Դասախոսները պատրաստվում են դիմել կրթության նախարարին …

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում ռեկտոր Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ տեղ գտած տասնյակ